ประชุมทิศทางการทำงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

ช่วงเช้าวันนี้ (20 ธ.ค. 61) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาก

รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นตัวแทนองค์กร PSU (Green Faculty) ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และใช้แ

รายงานการเฝ้าระวังและติดตามการเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากอิทธิพลของพายุ

รายงานการเฝ้าระวังและติดตามการเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากอิทธิพลของพายุ "ปาบึก" (PABUK)

ประชุมสถานการณ์และระดับการบริหารจัดการขยะในจังหวัดสงขลา

วานนี้ (8 ม.ค. 62) เวลา 09.00 – 13.00 น. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเรื่อง "สถานการณ์และระดับการบริหารจัดการขยะในจังหวัดสงขลา" ณ ห้องประชุมชั้น 4 (E401) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านกา

ข่าวสารทั้งหมด

post thumb

ขายรถตู้

post thumb

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติหลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน อ.เทพา จ.สงขลา นำทีมโดย ดร.วัฒนา รติสมิทธิ์ ซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่เทพา และการอนุรักษ์ลุ่มน้ำจากประธานศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ พวกเขายังสนุกกับการพายเรือไปตามแม่น้ำผ่านอุโมงค์ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมากมาย

top