ข่าวสารล่าสุด

เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

งานเปิด หลาด-ลาน-สวล.

เช้านี้ (26 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีเป็นประธานพิธีเปิด “หลาด-ลาน-สวล.” ณ ลานด้านหน้า คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยการจัดการท่องเที่ยว

บรรยากาศตลาดเช้าครั้งที่ 2 หลาด-ลาน-สวล.

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดุษฎี หมื่นห่อ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ข่าวสารทั้งหมด

post thumb

ขายรถตู้

top